TRỊ ĐAU MỎI CỔ, VAY, GÁY, LƯNG, SƯỜN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẤM HUYỆT

Trị Bệnh Đau Mỏi Cổ Vai Gáy Lưng Sườn (Chuyện tại chùa Cáng – Hà Nam) Sáng 22/04/2015, Kì Nam cùng với clb Diện chẩn Cao Bằng – Hà Nội về với các phật tử chùa Cáng (x. Tràng An, h. Bình Lục, Hà Nam). Ngồi trước mặt là một lão nông ngoài 70t. – Bác đau …

TRỊ ĐAU MỎI CỔ, VAY, GÁY, LƯNG, SƯỜN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẤM HUYỆT Read More »