Huyệt Tiểu Trường Du có tác dụng phân thanh giáng trọc, lợi thấp, thanh nhiệt, hóa tích trệ. Chủ trị thắt lưng đau, xương cùng chậu đau, ruột viêm, bạch đới.

Tên Huyệt:

Huyệt có tác dụng đưa (du) kinh khí vào Phủ Tiểu Trường, vì vậy gọi là Tiểu Trường Du.

Xuất Xứ:

Sách Mạch Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 27 của kinh Bàng Quang.

+ Huyệt Bối Du của kinh Thủ Thái Dương Tiểu Trường, để tán khí Dương của Tiểu Trường.

Vị Trí:

Dưới đốt xương thiêng 1, đo ngang 1, 5 thốn, chỗ lõm giữa gai chậu sau-trên và xương cùng.

Giải Phẫu:

Dưới da là cân của cơ lưng to, khối cơ chung của các cơ ở rãnh cột sống, xương cùng.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây thần kinh sống cùng 1.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5 hoặc S1.

Châm Cứu:

Châm thẳng 1-1, 5 thốn – Cứu 3-7 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.

Ghi Chú: Theo Nakatani Yoshio: phụ nữ đang hành kinh hoặc có thai trên 2 tháng, ấn vào huyệt Tiểu Trường Du thấy đau.

Nguồn YDVN