Huyệt Tam Dương Lạc

 Tên khác: Quá Môn, Thông Gian, Thông Môn, Thông Quan

Huyệt Tam Dương Lạc có tác dụng Khai khiếu, thông lạc. Chủ trị cánh tay đau, điếc, mất tiếng nói.

Huyệt Tam Dương Lạc
Huyệt Tam Dương Lạc

Tên Huyệt:

Huyệt là nơi lạc mạch của 3 đường kinh Dương ở tay giao hội, vì vậy gọi là Tam Dương Lạc (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 8 của kinh Tam Tiêu.

Vị Trí: 

Trên lằn cổ tay 4 thốn, khe giữa xương quay và trụ, ở mặt sau cẳng tay.

Giải Phẫu:

Dưới da là khe giữa cơ duỗi chung ngón tay và cơ duỗi riêng ngón tay út, giữa chỗ bám của cơ duỗi dài riêng và cơ duỗi ngắn riêng ngón tay cái ở trên màng gian cốt.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh quay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 8 – 1,2 thốn. Cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú: Nếu ngộ châm gây ra ói mửa, ỉa chảy, mạch nhảy loạn nhịp, dùng huyệt Túc Tam Lý (Vi.36) hoặc Tam Âm Giao (Ty.6) để giải cứu. Châm 2 huyệt giải này cần vê kim nhiều lần để gây đắc khí, đồng thời lay động, kích thích cán kim khoa?ng 20 phút là được (Danh Từ Huyệt Vị Châm Cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top