Huyệt Mạnh Chung

 Huyệt Mạnh Chung nằm tại giữa bờ trên xương bả vai (sau lưng), bên Phải. Có tác dụng làm giãn gân cơ vai, giúp dễ thở, trị tay không giơ lên cao được, suyễn, động kinh.

Huyệt Mạnh Chung

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ thang, cơ trên gai, xương bả vai.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh của dây TK trên vai.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

Cách bấm

  • Bấm hoặc điểm nhẹ – không kích thích mạnh.
  • Cùng vị trí này ở bên Trái là huyệt Khôi thế 1.
  • Để cắt cơn suyễn (bất kể hàn hay nhiệt), có thể khóa Ngũ bội 1 + day bấm Mạnh chung (Khôi thế 1).

Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top