Huyệt Xích Thốn

 Huyệt Xích Thốn có tác dụng làm nâng chân lên hoặc làm rung giật chân trong điều trị.

Huyệt Xích Thốn
Huyệt Xích Thốn

Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top