Huyệt Cung Khôn

 Huyệt Cung Khôn nằm tại góc trên – trước mắt cá chân ngoài lên 3 khoát, sát bờ trước xương mác, ấn vào thấy ê tức.  Có tác dụng trị chân sưng, chân bị phù. Làm cho thông tiểu.

Huyệt Cung Khôn
Huyệt Cung Khôn

Giải phẫu

  • Dưới da là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương mác.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK cơ – da.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Cách bấm

Day – ấn.

  • Làm cho thông tiểu: Khóa Khô khốc 3 + bấm huyệt Cung khôn bên trái.
  • Trị chân sưng, chân phù: Khóa Khô khốc 1 + bấm huyệt Cung khôn bên trái.

Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top