Huyệt Ngũ Đoán

 Huyệt Ngũ Đoán nằm tại chỗ lõm lằn chỉ cổ tay trong lên 4 khoát, chếch vào phía trong 1 khoát, sát gân cơ bàn tay. Tác động huyệt giúp trị đờm dãi ứ đọng, chống ói mửa vô cùng hiệu quả.

Huyệt Ngũ Đoán
Huyệt Ngũ Đoán

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ trụ trước ở trong và gân cơ gấp chung nông các ngón tay ở ngoài, bờ trong gân cơ gấp chung sâu các ngón tay, cơ sấp vuông, xương trụ.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK giữa và dây trụ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

Cách bấm

Khóa Hổ khẩu – bấm từ từ.

Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top