Huyệt Yêu Du

Huyệt Yêu Du có tác dụng ôn hạ tiêu, thư kinh mạch, khu phong thấp, làm mạnh lưng và gối. Châm cứu giúp trị vùng xương cùng đau, lưng đau, cột sống đau, tiểu đục, kinh nguyệt không đều.
Huyệt Yêu Du
Huyệt Yêu Du
Tên Huyệt:
Huyệt có tác dụng rót (du) kinh khí vào vùng thắt lưng (yêu), vì vậy gọi là Yêu Du.
Tên Khác:
Bối Giải, Tủy Khổng, Yêu Hộ, Yêu Không, Yêu Trụ.
Xuất Xứ:
Thiên ‘Mậu Thích Luận’ (Tố Vấn.63).
Đặc Tính:
Huyệt thứ 2 của mạch Đốc.
Vị Trí:
Tại chỗ lõm dưới mỏm gai đốt sống cùng 4 hoặc ở chính giữa đường nối 2 lỗ cùng 4.
Cách lấy huyệt:
Nằm sấp lấy huyệt
Giải Phẫu:
Dưới da là cân ngực-thắt lưng của cơ lưng to, cân của khối cơ chung ở rãnh cột sống, dây chằng cùng-cụt và mỏm gai đốt sống cùng cụt.
Thần kinh vận động cơ là các nhánh thần kinh sống.
Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S5.
Tác Dụng:
Ôn hạ tiêu, thư kinh mạch, khu phong thấp, làm mạnh lưng và gối.
Chủ Trị:
Trị vùng xương cùng đau, lưng đau, cột sống đau, tiểu đục, kinh nguyệt không đều.
Phối Huyệt:
1. Phối Bàng Quang Du (Bàng quang.28) + Cư Liêu (Đ.29) + Hạ Liêu (Bàng quang.34) + Khí Xung (Vi.30) + Thượng Liêu (Bàng quang.31) + Trường Cường (Đốc.1) trị lưng đau (Thiên Kim Phương).
2. Phối Phong Phủ (Đốc.16) trị chân tê dại (Tư Sinh Kinh).
3. Phối Phế Du (Bàng quang.13) trị lưng và cột sống cứng không xoay trở được (Châm Cứu Đại Thành).
4. Phối cứu Mệnh Môn (Đốc.4) + Thận Du (Bàng quang.23) + Tích Trung (Đốc.6) + Trung Lữ Du (Bàng quang.29) trị lưng đau do chấn thương (Loại Kinh Đồ Dực).
5. Phối Chiếu Hải (Th.6) trị kinh nguyệt bế (Thần Cứu Kinh Luân).
6. Phối Trường Cường (Đốc.1) trị tiêu chảy không cầm (Châm Cứu Học Thượng Hải).
Châm Cứu:
Châm chếch kim lên phía trên, sâu 0,3 –0,5 thốn. Cứu 7 mồi, hơ 5 phút.
Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top