Huyệt Mạnh Tuế – Trị Ù Tai, Điếc Tai Và Lưỡi Bị Rụt

Huyệt Mạnh Tuế nằm ở mé trong – dưới xương bánh chè (Bí huyền 8) ra ngang về phía trong 1 khoát (thẳng đỉnh cao lồi cầu trong xuống). Được dùng trị tai ù, điếc. Lưỡi bị rụt.
Huyệt Mạnh Tuế - Trị Ù Tai, Điếc Tai Và Lưỡi Bị Rụt
Huyệt Mạnh Tuế – Trị Ù Tai, Điếc Tai Và Lưỡi Bị Rụt

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là gân bánh chè của cơ 4 đầu đùi, gân cơ may, xương bánh chè, khe khớp đùi và xương chầy.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK đùi.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn TK L3.

Cách bấm

  • Khóa Khô Khốc 3 + day nhẹ hướng lên.

Lưu ý

  • Huyệt ở bên chân phải có thể bấm mạnh và lâu được nhưng huyệt ở bên chân trái, nên day nhẹ để tránh ảnh hưởng vào tim.
Nguồn YDVN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top