BỘ DỤNG CỤ BẤM HUYỆT CƠ BẢN SỐ 3

BỘ DỤNG CỤ DIỆN CHẨN CƠ BẢN SỐ 3

1- Cây Dò Day Huyệt2- Lăn Đinh-Cầu Gai

3- Lăn Cầu Gai Đôi Lớn


4-Cào Lớn


5- Chày Day Huyệt


6- Búa Nhỏ


7- Búa Lớn


8- Lăn Cầu Đinh Đôi Lớn


9- Quả Cầu gai


Dụng Cụ Bấm Huyệt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top