BỘ DỤNG CỤ BẤM HUYỆT CƠ BẢN SỐ 2

BỘ DỤNG CỤ BẤM HUYỆT CƠ BẢN SỐ 2

1.Lăn Cầu Đôi Lớn


2.Lăn Đinh + Cầu Gai


3.Cây Dò Day Huyệt


4.Cào Lớn


5.Chày Day Hạt


6.Búa Nhỏ


7.Búa Lớn


Dụng Cụ Bấm Huyệt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top